Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

Kí kết nhiều hợp đồng lao động thì người sử dụng alo động nào có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội?

8 năm trước

Bị tai nạn lao động mà không tham gia bảo hiểm xã hội

Bị tai nạn lao động mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng quyền lợi gì?

8 năm trước

Số lượng người tham dự phiên họp thương lượng tập thể

Phiên họp thương lượng tập thể được tối đa bao nhiêu người tham gia?

8 năm trước

Yêu cầu thương lượng tập thể

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi nhận được yêu cầu thương lượng tập thể của tập thể người lao động?

8 năm trước

Nguyên tắc thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể được tiến hành trên những nguyên tắc nào?

8 năm trước

Học phí học nghề

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình có được thu học phí không?

8 năm trước

Chi phí đào tạo nghề

Chi phí đào tạo nghề gồm những khoản chi phí nào?

8 năm trước

Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm các nội dung nào?

8 năm trước

Thời hạn cho thuê lại lao động

Thời hạn tối đa cho thuê lại lao động?

8 năm trước

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều kiện của doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

8 năm trước

Quyền nghĩa vụ của người lao động khi hợp đồng vô hiệu

Quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được xử lý như thế nào khi hợp đồng lao động vô hiệu từng phần?

8 năm trước

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

8 năm trước

Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng

Thế nào được xem là lý do bất khả kháng làm căn cứ để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động?  

8 năm trước

Thường xuyên không hoàn thành công việc

Thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc?

8 năm trước

Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Hết thời hạn tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động mà người lao động không đến làm việc thì giải quyết như thế nào?  

8 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: