Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

HỢP ĐỒNG SỐ: ……BL             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Hợp đồng vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm:...

8 năm trước

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc -------o0o-------       HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Số:.... /HĐCGCN)   Hôm nay,...

8 năm trước

Hợp đồng thuê đất

HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Hợp đồng kí gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA Hợp đồng số ……../HĐKG   Hợp đồng này...

8 năm trước

Hợp đồng đại lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu     MẪU HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)   _______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu:...

2019 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: