Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đơn đề nghị kí hợp đồng thuê nhà (trường hợp muốn thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước)

Cập nhật lần cuối lúc 15:40 ngày 27/05/2013

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1] 

(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)

 

Kính gửi: Công ty .........................................................................[2]

Tôi tên: .................................................................... sinh năm:.............................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………..do:........ .............cấp ngày……..tháng………năm…...

Địa chỉ  thường trú :...............................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú :......................................................................................................................................

 Và vợ/chồng (nếu có):........................................... ..............................................................................

Nguyên trước đây, căn nhà số:  ............................ đường...................................................................

phường...................................................................... quận......................................................................

do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số ......., ngày.....tháng.......năm......... với Công ty .......................................2

Đến ngày........ tháng ....... năm ...... Ông (Bà): ………………………không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.

 

Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ..............................................……..2 cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:......................................................................................................................................................

 

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

 

Gửi kèm: [3]                                                                   ………, ngày .......tháng..... năm......

-                                                                                                      Người làm đơn

-                                                                                        (Ký và ghi rõ họ và tên)

 [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn nhà đó

[3] Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên

Tag : ,
1

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: