Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Giấy khai sinh

8 năm trước

Đơn đề nghị đăng kí làm đại lý

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Đơn xin tách thửa (hợp thửa) đất

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Mẫu số...

8 năm trước

Phiếu gửi

Mẫu 1.18 – Phiếu gửi TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

8 năm trước

Đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh...

8 năm trước

Đơn đề nghị kí hợp đồng thuê nhà (trường hợp muốn thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1]  (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ...

8 năm trước

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ---------------- Số:         ...

2019 năm trước

Công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN .... -------------- Số: ....../2013/CV-..... (V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

2019 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: