Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu Thông báo thay đổi đăng kí kinh doanh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ,...

8 năm trước

Biên bản thanh lý tài sản

  CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABCD     Số: ___ /BB- TLTS&Nợ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------   Địa danh, ngày...

8 năm trước

Biên bản xử lý kỉ luật lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày.... tháng..... năm..... BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ...

8 năm trước

Mẫu tờ khai đăng lí thuế

   Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ Mẫu ...

8 năm trước

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số:........   Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn...

8 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: