Mức phạt tiền theo Luật xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Xin hỏi: Tôi nghe nói theo quy định xử lý vi phạm hành chính mới mức phạt tiền tăng gấp đôi, xin hỏi có đúng như vậy không? (Hồng Đào, Thanh Hóa)

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2013, thì mức phạt tiền được quy định cụ thể như sau:

"Điều 23. Phạt tiền

1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:

a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;

b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt."


Như vậy, trường hợp xử lý vi phạm hành chính trong khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mặt khác về mức phạt tiền thì theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt cao hơn hẳn so với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính  trước đó, mức phạt cao nhất lên đến 2.000.0000.000 đồng.

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: