Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Hiện nay chúng tôi  đang có dự định thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh  Nghệ An, sau khi chúng tôi làm đúng các thủ tục đăng kí kinh doanh hợp hợp pháp, nếu doanh nghiệp chúng tôi đi vào hoạt động, doanh nghiệp chúng tôi có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Hiện nay chúng tôi  đang có dự định thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh  Nghệ An, sau khi chúng tôi làm đúng các thủ tục đăng kí kinh doanh hợp hợp pháp, nếu doanh nghiệp chúng tôi đi vào hoạt động, doanh nghiệp chúng tôi có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt không?

 

Hiện nay chúng tôi  đang có dự định thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh  Nghệ An, sau khi chúng tôi làm đúng các thủ tục đăng kí kinh doanh hợp hợp pháp, nếu doanh nghiệp chúng tôi đi vào hoạt động, doanh nghiệp chúng tôi có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Ảnh minh họa:internet

Công ty Luật Vinabiz trả lời như sau:

Nếu doanh nghiệp ông thành lập đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp của ông phải đóng thuế tiêu tụ đặc biệt, bởi vì Xăng dầu được xác định là loại hàng hóa kinh doanh phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ theo quy định tại  khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định

"g) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;"


Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: