Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại?

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại?

Trả lời câu hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại?

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại?

Ảnh minh họa: Internet

Công ty Luật Vinabiz trả lời như sau:

Điều 17, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung  năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 quy định về thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại, theo đó:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Ví dụ, Công ty A trả thu nhập cho ông B khi ông B nhượng quyền thương mại một loại hàng hóa cho công ty A, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này là lúc công ty A trả tiền cho ông B.

 

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: