Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

Cập nhật lần cuối lúc 15:45 ngày 22/08/2014

  • Trả lời (3)
  • Chuyên gia trả lời

Đơn vị tôi (bên thứ 3) khai thuế theo phương pháp khấu trừ có nhận ủy nhiệm về việc lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ do Cơ sở kinh doanh A ủy nhiệm, vậy đơn vị tôi có phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo hóa đơn không?

Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi của bạn:

Căn cứ khoản 9, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế đối với "Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn".

Căn cứ quy định nêu trên thì đơn vị của bạn (bên thứ ba) được uỷ nhiệm lập hoá đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ được uỷ nhiệm lập hoá đơn. Cơ sở kinh doanh A có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ đã ủy nhiệm cho đơn vị của bạn (bên thứ ba) lập hoá đơn.

 

1
1

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: