Thủ tục công nhận là liệt sĩ?

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Thủ tục công nhận là liệt sĩ?

 

Trả lời câu hỏi thủ tục công nhận là liệt sĩ

 

Thủ tục công nhận là liệt sĩ?

Thủ tục công nhận liệt sĩ


Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời:

Bước 1: Người đề nghị công nhận là liệt sỹ chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.

 Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vàp bản khai, đơn đề nghị, tổng hợp và gửi về phòng Lao động TB&XH huyện.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ từ xã, phường chuyển đến

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ tiếp nhận

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Lập danh sách và chuyển thủ tục, hồ sơ lên Sở Lao động TB&XH tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất; Lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sỹ chuyển về

Các tin liên quan phong tặng liệt sĩ

 

Nguồn: vinalaf.com.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: