Tách sổ hộ khẩu được tiến hành như thế nào?

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Muốn tách sổ hộ khẩu thì thủ tục tiến hành như thế nào?

Trả lời câu hỏi tách sổ hộ khẩu được tiến hành như thế nào.


Tách sổ hộ khẩu được tiến hành như thế nào?

Ảnh minh họa (internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời:

Theo Luật 81/2006/QH11-  Luật  Cư trú, trường hợp tách sổ hộ khẩu của bạn được thực hiện với trình tự,thủ tục như sau:

Bạn cần chuẩn bị Hồ sơ tách sổ hộ khẩu bao gồm:- Sổ hộ khẩu;- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có ý kiến đồng ý của chủ hộ cho tách sổ hộ khẩu nếu thuộc trường hợp quy định tại mục 1.

Nơi nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu:- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.-

Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: