Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Thủ tục sáp nhập chi nhánh như thế nào?

Cập nhật lần cuối lúc 17:00 ngày 24/12/2014

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Công ty A có trụ sở chính tại TP.HCM, công ty thành lập chi nhánh tại Hà Nội hoạt động đã 5 năm nay. Hiện tại các cổ đông chính của công ty A đã thành lập một công ty B tại Bắc Ninh, ngành nghề hoạt động giống với công ty A.

Do nhu cầu về Công tác quản lý và tài chính, Lãnh đạo công ty muốn sáp nhập chi nhánh Hà Nội của công ty A vào công ty B. Xin luật sư tư vấn trình tự thủ tục và các nghị định liên quan đến vấn đề này. Tôi xin cảm ơn!

Tag : ,

Công ty luật PLF xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.”

“Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp…2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

“Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc sáp nhập chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp cùng loại hình với nhau, ví dụ: Công ty TNHH A sáp nhập vào Công ty TNHH B.

Chí nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do đó việc sáp nhập chi nhánh của doanh nghiệp A vào doanh nghiệp B như trường hợp của bạn nêu trên là không đúng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: