Hình thức chào bán cổ phần

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Chào bán cổ phần theo phương thức nào?

 

Trả lời câu hỏi: Hình thức chào bán cổ phần

 

Hình thức chào bán cổ phần

Ảnh minh họa (internet)


Công ty luật Vinabiz xin được trả lời:

Điều 24, Nghị định 102/2010/NĐ – CP quy định về việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet;

b) Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định;

d) Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

3. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: vinalaf.com.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: