Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tiêu chuẩn của giám định viên

Giám định viên cần có các tiêu chuẩn gì?

4 năm trước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại bao gồm những gì?

4 năm trước

Những hành vi cấm trong quá cảnh

Những hành vi nào bị cấm trong quá cảnh?

4 năm trước

Thời gian quá cảnh

Pháp luật quy định như thế nào về thời gian quá cảnh?

4 năm trước

Miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

Trong những trường hợp nào thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic được miễn trách nhiệm?

4 năm trước

Biện pháp khẩn cấp trong quản lý giao dịch qua Sở giao dịch

Trong trường hợp khẩn các thì các biện pháp nào có thể được thực hiện?

4 năm trước

Hành vi bị cấm khi môi giới hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Khi môi giới hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa thì những hành vi nào bị cấm?

4 năm trước

Chức năng của sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa có chức năng gì?

4 năm trước

Ngừng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như thế nào?

4 năm trước

Xác định địa điểm giao hàng

Khi không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như thế nào?

4 năm trước

Các hình thức chuyển khẩu hàng hóa

Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức nào?

4 năm trước

Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Khi nào thương nhân nước ngoài phải chấm dứt hoạt động ở Việt Nam?

4 năm trước

Lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu

Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu tại của NHTW? 

4 năm trước

Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản

Việc Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản được luật phá sản quy định như thế nào?

4 năm trước

Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh

Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh được quy định như thế nào?

4 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: