Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Những đối tượng nào không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Trả lời cho câu hỏi đối tượng không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ảnh minh họa (internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời:

Điều 3 Luật số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 quy định những đối tượng sau không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;
2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;
3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;
6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: